PalGast s.r.o.
Aktuálny dátum a čas: 04.03.2024 12:46

Referencie

Referencie na kvalitu, množstvo, cenu, hygienu a rozvoz je možné si overiť priamo u našich súčasných odberateľov, či priamou degustáciou jedál.

V našej firme máme 40 členný odborne zameraný personál, ktorý svedomite pristupuje k svojej práci. Kreativita personálu v spolupráci s prevádzkovateľmi sa používa pri zostavovaní jedálneho lístka. Máme dostatočné organizačné schopnosti, ako pri závodnom stravovaní tak pri cateringoch a slávnostných príležitostiach čomu nasvedčujú naše rozrastajúce sa referencie.